Personvern

PERSONVERN. Målet med denne policyen er å informere interesserte parter om de forskjellige behandlingene som utføres av denne organisasjonen gjennom nettstedet og som påvirker deres personopplysninger i samsvar med bestemmelsene i organisk lov 3/2018, av 5. desember, om beskyttelse av personopplysninger og garanti for digitale rettigheter og forordning (EU) 2016/679 fra Europaparlamentet og Rådet av 27. april 2016. 1. IDENTIFIKASJON OG KONTAKTDETALJER FOR DE ANSVARLIGE. Organisasjonen MIMAR GESTION HOTELERA S.L.U., hjemmehørende på C/SOL Nº 9 (03590 ALTEA) ALICANTE, med N.I.F. B54469184, kontakt telefon: 966289441 og e-post info@mimarspain.com. 2. FORMÅL MED BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER.  BRUKERE/NETTLESERE AV KONTROLLERENS NETTSIDEN. Vi vil behandle dine personopplysninger gitt gjennom nettskjemaene våre for å:  Svare på forespørsler, klager og hendelser rapportert gjennom våre kontaktkanaler innlemmet i nettstedet.  Forstå oppførselen til navigatøren på nettet for å oppdage mulige dataangrep på nettstedet vårt.  Overhold de juridiske forpliktelsene som er direkte gjeldende for oss og regulerer vår aktivitet.  For å beskytte og utøve våre rettigheter eller svare på krav av noe slag.  Administrer og send det forespurte budsjettet.  Vi administrerer dataene dine for å planlegge den forespurte reservasjonen.  Administrer, administrer, overvåk aktiviteten din på den innebygde bloggen/forumet. 3. JURIDISK GRUNNLAG FOR BEHANDLING.  BRUKER/NETTLESER PÅ KONTROLLERENS WEBSIDE.  I samtykket du har gitt oss til å behandle dataene dine for de angitte formålene. Nektelsen av å gi dine personopplysninger vil medføre at det ikke er mulig å behandle dataene dine for de nevnte formålene.  For å overholde juridiske forpliktelser som gjelder oss. I dette tilfellet kan den interesserte parten ikke nekte behandling av personopplysninger.  I vår legitime interesse å beskytte vårt image, virksomhet og bane ved å unngå angrep på nettstedet vårt. I dette tilfellet kan den interesserte parten ikke nekte behandling av personopplysninger, selv om de kan utøve, der det er hensiktsmessig, rettighetene som er anerkjent i avsnitt åtte i denne policyen. 4. FRIST ELLER DATABEVARINGSKRITERIER. De oppgitte personopplysningene vil bli oppbevart i den tiden som er nødvendig for å oppfylle formålene de opprinnelig ble samlet inn for. Når opplysningene ikke lenger er nødvendige for den aktuelle behandlingen, vil de holdes behørig blokkert for, der det er hensiktsmessig, å gjøre dem tilgjengelige for de kompetente offentlige forvaltninger og organer, dommere og domstoler eller statsadvokatembetet i løpet av foreldelsesperioden av handlingene som kan følge av forholdet som opprettholdes med klienten og/eller de lovlig fastsatte oppbevaringsperiodene. 5. AUTOMATISEREDE BESLUTNINGER OG PROFILERING. Nettstedet tar ikke automatiserte beslutninger eller oppretter profiler. 6. MOTTAKERE. I løpet av behandlingen av dine personopplysninger kan organisasjonen overføre dataene dine til følgende mottakere:  Dommere og domstoler.  Statens sikkerhetsstyrker og organer.  Andre myndigheter eller kompetente offentlige organer, når den ansvarlige har en juridisk plikt til å gi personopplysninger. 7. INTERNASJONALE DATAOVERFØRINGER. Organisasjonen utfører ingen internasjonal dataoverføring. 8. RETTIGHETER. Interesserte parter kan til enhver tid og helt gratis utøve rettighetene til tilgang, retting og sletting, samt be om at behandlingen av deres personopplysninger begrenses, motsette seg det, be om portabilitet av disse (forutsatt at det er teknisk mulig eller trekke tilbake samtykket som er gitt, og, der det er hensiktsmessig, ikke å bli gjenstand for en beslutning basert utelukkende på automatisert behandling, inkludert profilering. For dette kan du bruke skjemaene fra organisasjonen, eller sende et brev til postadressen eller e-posten som er angitt ovenfor. Imidlertid kan din ID eller et annet lignende dokument bli bedt om for å bevise din identitet, forutsatt at dette ikke kan gjøres på andre mindre påtrengende midler. I tilfelle du føler at rettighetene dine har blitt krenket med hensyn til beskyttelse av dine personopplysninger, spesielt når du ikke har oppnådd tilfredsstillelse i utøvelse av rettighetene dine, kan du sende inn et krav til den kompetente databeskyttelsesmyndigheten (Agency Spanish Databeskyttelse), gjennom nettstedet: www.agpd.es. I samsvar med bestemmelsene i artikkel 21 i lov 34/2002 om tjenester i informasjonssamfunnet og elektronisk handel, hvis du ikke ønsker å motta mer informasjon om våre tjenester, kan du melde deg av ved å sende en e-post til adressen info @mimarspain. no, med emnet "AVBONNER" 9. NØYAKTIGHET AV DATA. Den interesserte part garanterer at de oppgitte dataene er sanne, nøyaktige, fullstendige og oppdaterte; forplikte seg til å informere om enhver endring angående dataene som er gitt, gjennom kanalene som er aktivert for dette formålet og angitt i punkt én i denne policyen. Det vil være ansvarlig for enhver skade eller tap, både direkte og indirekte, som kan være forårsaket som følge av brudd på denne forpliktelsen. I tilfelle brukeren gir data fra tredjeparter, erklærer han at han har samtykke fra de interesserte partene og forplikter seg til å overføre informasjonen i denne klausulen, og fritar organisasjonen fra ethvert ansvar som følge av manglende overholdelse av denne forpliktelsen. . 10. MODIFIKASJONER/OPPDATERINGER Denne personvernerklæringen kan endres/oppdateres basert på etablerte lovkrav eller for å tilpasse nevnte policy til instruksjonene gitt av det spanske datatilsynet eller endringer på nettstedet vårt. Av denne grunn anbefaler vi brukere å besøke personvernreglene våre med jevne mellomrom. Hvis du har spørsmål om denne policyen, kan du kontakte MIMAR GESTION HOTELERA S.L.U. via følgende e-post: info@mimarspain.com Siste revisjon: 12. april 2022