Personvern

I samsvar med EU-parlamentets og rådets generelle databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016, informerer vi deg om at dataene du gir oss vil bli behandlet av MIMAR GESTION HOTELERA, S.L.U. med CIF B54469184, for å levere den forespurte og / eller avtalte tjenesten, og for å fakturere den.

Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dataene dine er utførelsen av tjenesten du kontraherer og ber om fra oss. Det potensielle tilbudet av produkter og tjenester er basert på det samtykke som er forespurt, uten i noe tilfelle tilbaketrekning av dette samtykke som betinget gjennomføringen av kontrakten. Nevnte data vil bli lagret så lenge det kommersielle forholdet eller i løpet av årene som er nødvendige for å overholde juridiske forpliktelser.

Dataene vil ikke overføres til tredjeparter, bortsett fra i tilfeller der det er en juridisk forpliktelse. Du har rett til å få bekreftelse hvis MIMAR GESTION HOTELERA S.L.U. behandler dine personopplysninger, og derfor har du rett til å utøve dine rettigheter til innsyn, retting, begrensning av behandlingen, overførbarhet, motstand mot behandlingen og sletting av dine data, samt retten til å inngi et krav til kontrollmyndigheten gjennom skriving adressert til postadressen nevnt ovenfor. Du kan også gjøre det via e-post adressert til ronny@mimarspain.com som vedlegger en kopi av DNI i begge tilfeller. Vi ber også om tillatelse til å tilby deg produkter og tjenester relatert til de som er forespurt, levert og / eller markedsført av enheten vår, og dermed være i stand til å beholde deg som kunde.