JURIDISK ADVARSEL

JURIDISK ADVARSEL I samsvar med bestemmelsene i lov 34/2002 av 11. juli om tjenester i informasjonssamfunnet og elektronisk handel, gis følgende informasjon: IDENTIFIKASJONSDATA Du besøker nettstedet http://www.mimarspain.com eid av MIMAR GESTION HOTELERA S.L.U., med registrert kontor på C/ SOL Nº 9 (03590 ALTEA) ALICANTE, med N.I.F. B54469184, registrert i Mercantile Registry of xxxxxxxxxxxxxxxx, i bind xxxx Folio xxx, seksjon xx, side xxx, heretter, INNEHAREN. Du kan kontakte innehaveren på en av følgende måter: Telefon: 966289441 Kontakt e-post: info@mimarspain.com BRUKERE Gjennom dette dokumentet informerer vi deg om vilkårene og betingelsene som regulerer tilgang og bruk av nettsidene og mobilappapplikasjonene til Innehaveren, samt tjenestene og innholdet knyttet til nevnte nettsteder og applikasjoner (heretter også nettstedet/-ene eller mobilen) nettsteder og apper). Tilgang eller bruk av enhver interessert part til en nettside og/eller app til eieren innebærer at den interesserte part får status som "bruker" og med nevnte betingelse, en rekke rettigheter og forpliktelser. Det er ditt ansvar å få tilgang til de juridiske betingelsene som er satt inn på denne nettsiden og lese dem nøye, samt personvernreglene, informasjonskapslene eller, der det er hensiktsmessig, salgsbetingelsene. Vi anbefaler: (i) At du besøker dem hver gang du har tenkt å få tilgang til eller bruke tjenestene og innholdet på nettstedet og (ii) Du skriver ut eller lagrer en kopi på systemet ditt. BRUK AV PORTALEN Denne nettsiden gir tilgang til en mengde informasjon, tjenester, programmer eller data (heretter kalt "innhold") på Internett som tilhører eieren eller dens lisensgivere som brukeren kan ha tilgang til. Brukeren påtar seg ansvaret for bruken av portalen. Dette ansvaret strekker seg til registreringen som er nødvendig for å få tilgang til visse tjenester eller innhold. Ved nevnte registrering vil brukeren være ansvarlig for å gi sannferdig og lovlig informasjon. Som et resultat av denne registreringen kan brukeren få et passord som han vil være ansvarlig for, og forplikter seg til å gjøre omhyggelig og konfidensiell bruk av det. Brukeren forplikter seg til å gjøre hensiktsmessig bruk av innholdet og tjenestene (for eksempel chattjenester, diskusjonsfora eller nyhetsgrupper) som eieren tilbyr gjennom sin portal, og for eksempel, men ikke begrenset, til ikke å bruke dem til:  Engasjere seg i ulovlige aktiviteter, ulovlige eller i strid med god tro og offentlig orden.  Spre innhold eller propaganda som er rasistisk, fremmedfiendtlig, pornografisk-ulovlig, som fremmer terrorisme eller angriper menneskerettigheter.  Å forårsake skade på de fysiske og logiske systemene til Innehaveren, dens leverandører eller tredjeparter, introdusere eller spre datavirus eller andre fysiske eller logiske systemer som sannsynligvis vil forårsake den nevnte skaden.  Forsøk å få tilgang til og, der det er aktuelt, bruke e-postkontoene til andre brukere og endre eller manipulere meldingene deres.  Bruk nettstedet eller informasjonen deri til kommersielle, politiske, reklameformål og til kommersiell bruk, spesielt ved sending av uønskede e-poster. Innehaveren forbeholder seg retten til å trekke tilbake alle kommentarer og bidrag som krenker respekten for personens verdighet, som er diskriminerende, fremmedfiendtlige, rasistiske, pornografiske, som forsøker mot ungdom eller barndom, offentlig orden eller sikkerhet eller som, etter deres mening, vil ikke være egnet for publisering. Innehaveren vil uansett ikke være ansvarlig for meningene som uttrykkes av brukere gjennom fora, chatter eller andre deltakelsesverktøy. DATA BESKYTTELSE Alt relatert til behandlingen av dine personopplysninger er inkludert i personvernreglene. INNHOLD. INTELLEKTUELL OG INDUSTRIELL EIENDOM Eieren er eieren av alle immaterielle og industrielle rettigheter til nettstedet, samt elementene som finnes deri (for eksempel: bilder, fotografier, lyd, lyd, video, programvare eller tekster; varemerker eller logoer, fargekombinasjoner , struktur og design, valg av materialer som brukes, dataprogrammer som er nødvendige for drift, tilgang og bruk, etc.), eid av eieren eller dens lisensgivere. Alle rettigheter forbeholdt. I kraft av bestemmelsene i artikkel 8 og 32.1, annet ledd i åndsverkloven, vil reproduksjon, distribusjon og offentlig kommunikasjon, inkludert metoden for å gjøre dem tilgjengelige, av hele eller deler av innholdet på denne nettsiden, for kommersiell bruk formål, i et hvilket som helst medium og med noen tekniske midler, uten tillatelse fra eieren. UTELUKKELSE AV GARANTIER OG ANSVAR Brukeren erkjenner at bruken av nettstedet og dets innhold og tjenester utføres under eget ansvar. Spesifikt, kun som eksempel, påtar innehaveren ikke noe ansvar på følgende områder:  Tilgjengeligheten av driften av nettstedet, dets tjenester og innhold og dets kvalitet eller interoperabilitet.  Formålet som nettstedet tjener brukerens mål for.  Brukerens eller tredjeparters brudd på gjeldende lovgivning, og spesifikt av immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter som eies av andre personer eller enheter.  Eksistensen av ondsinnede koder eller andre skadelige datamaskinelementer som kan forårsake datamaskinsystemet til brukeren eller tredjeparter. Det er uansett opp til brukeren å ha tilstrekkelige verktøy for påvisning og desinfisering av disse elementene.  Uredelig tilgang til innhold eller tjenester av uautoriserte tredjeparter, eller, der det er aktuelt, fangst, sletting, endring, modifisering eller manipulering av meldinger og kommunikasjon av noe slag som nevnte tredjeparter kan utføre.  Skade påført datautstyr under tilgang til nettsiden og skade påført Brukere når de stammer fra feil eller frakoblinger i telenett som avbryter tjenesten.  Skader eller tap som oppstår fra omstendigheter som oppstår fra tilfeldig hendelse eller force majeure. I tilfelle det finnes fora, bruk av samme eller andre lignende rom, må det tas i betraktning at meldingene kun reflekterer meningen til brukeren som sender dem, som er eneansvarlig. Innehaveren er ikke ansvarlig for innholdet i meldingene som sendes av brukeren. ENDRING AV DENNE JURIDISKE MERKNADET OG VARIGHETEN Eieren forbeholder seg retten til å foreta de modifikasjonene den anser som passende i sin portal uten forvarsel, ved å kunne endre, slette eller legge til så mange innhold og tjenester som tilbys gjennom den, som måten de vises representert eller plassert på din dørstokken. Gyldigheten av de nevnte betingelsene vil avhenge av eksponeringen deres og vil være gyldige inntil de er endret av andre behørig publisert. LENKER I tilfelle lenker eller hyperkoblinger til andre internettsider er inkludert i http://www.mimarspain.com, vil ikke eieren utøve noen form for kontroll over nevnte nettsteder og innhold. Innehaveren vil ikke i noe tilfelle påta seg noe ansvar for innholdet i noen lenker som tilhører et tredjepartsnettsted, og den vil heller ikke garantere teknisk tilgjengelighet, kvalitet, pålitelighet, nøyaktighet, amplitude, sannferdighet, gyldighet og konstitusjonalitet til noen sak eller informasjon som finnes. i noen av de nevnte hyperkoblingene og andre nettsteder på Internett. På samme måte vil inkluderingen av disse eksterne forbindelsene ikke innebære noen form for tilknytning, fusjon eller deltakelse med de tilknyttede enhetene. EKSKLUSJONSRETTIGHETER Eieren forbeholder seg retten til å nekte eller trekke tilbake tilgang til portalen og/eller tjenestene som tilbys uten behov for forhåndsvarsel, på egen forespørsel eller fra en tredjepart, til de brukere som ikke overholder innholdet i denne lov. legge merke til. GENERELT Innehaveren vil forfølge brudd på disse vilkårene samt enhver feil bruk av portalen, og utøve alle sivile og kriminelle handlinger som kan samsvare med loven. GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON Forholdet mellom eieren og brukeren vil bli styrt av gjeldende spanske regler. Alle tvister og krav som oppstår fra denne juridiske merknaden vil bli løst av forbrukerens og brukerens spanske domstoler. MINDERÅRIGE Denne nettsiden retter sine tjenester til brukere over 18 år. Mindreårige under denne alderen har ikke tillatelse til å bruke tjenestene våre og bør derfor ikke sende oss sine personlige data. Vi informerer om at dersom en slik omstendighet inntreffer, er Innehaveren ikke ansvarlig for de mulige konsekvensene som kan oppstå ved brudd på varselet fastsatt i denne samme klausulen. SIKKERHETSTILTAK - SSL Eieren har inngått et SSL-sertifikat ("Secure Sockets Layer") for sin nettside. Et SSL-sertifikat lar deg beskytte all personlig og konfidensiell informasjon som kan håndteres på et nettsted, uavhengig av informasjonen som blir overført, for eksempel fra noen av nettstedets kontaktskjemaer til serveren, eller dataene som introduseres for abonnementet til nyhetsbrev eller tilgang til verneområder mv. Nettstedets adresse vil vises i grønt, og aktiverer "https"-protokollen som tillater sikre tilkoblinger fra en nettserver til brukerens nettleser. Siste revisjon: 12. april 2022