I samsvar med bestemmelsene i lov 34/2002 av 11. juli om tjenester til informasjonssamfunnet og elektronisk handel, gis følgende informasjon:

IDENTIFIKASJONSDATA
Du besøker nettstedet http://www.mimarspain.com eid av MIMAR GESTION HOTELERA S.L.U., med registrert kontor på C/ SOL Nº 9 (03590 ALTEA) ALICANTE, med N.I.F. B54469184, registrert i Mercantile Registry of xxxxxxxxxxxxxxxx, i bind xxxx Folio xxx, seksjon xx, side xxx, heretter, INNEHAREN.

Du kan kontakte innehaveren på en av følgende måter:
Telefon: 966289441
Kontakt e-post: info@mimarspain.com

BRUKERE
Gjennom dette dokumentet informerer vi deg om vilkårene og betingelsene som regulerer tilgangen til og bruken av nettsidene og mobilappapplikasjonene til eieren, samt tjenestene og innholdet knyttet til nevnte nettsteder og applikasjoner (heretter også nettstedet/-ene eller mobilen). nettsteder og apper).
Tilgang til eller bruk av enhver interessert part til en nettside og/eller app til Innehaveren, innebærer at den interesserte part erverver tilstanden “bruker” og med nevnte betingelse, en rekke rettigheter og forpliktelser.
Det er ditt ansvar å få tilgang til de juridiske betingelsene som er satt inn på denne nettsiden og lese dem nøye, samt personvernreglene, informasjonskapslene eller, der det er hensiktsmessig, salgsbetingelsene. Vi anbefaler:
At du besøker dem hver gang du har tenkt å få tilgang til eller bruke tjenestene og innholdet på nettstedet og
Skriv ut eller lagre en kopi på systemet ditt.

BRUK AV PORTALEN
Denne nettsiden gir tilgang til en mengde informasjon, tjenester, programmer eller data (heretter kalt “innholdet”) på Internett som tilhører eieren eller dennes lisensgivere som brukeren kan få tilgang til.
Brukeren påtar seg ansvaret for bruken av portalen. Dette ansvaret strekker seg til registreringen som er nødvendig for å få tilgang til visse tjenester eller innhold. Ved nevnte registrering vil brukeren være ansvarlig for å gi sannferdig og lovlig informasjon. Som et resultat av denne registreringen kan brukeren få et passord som de vil være ansvarlige for, og forplikter seg til å bruke det grundig og konfidensielt.
Brukeren godtar å gjøre riktig bruk av innholdet og tjenestene (for eksempel chat-tjenester, diskusjonsfora eller nyhetsgrupper) som eieren tilbyr gjennom sin portal, og som eksempel, men ikke begrenset, å ikke bruke dem til:
Pådra seg ulovlige aktiviteter, ulovlige eller i strid med god tro og offentlig orden.
Spre innhold eller propaganda som er rasistisk, fremmedfiendtlig, pornografisk-ulovlig, som fremmer terrorisme eller bryter menneskerettighetene.
Forårsake skade på de fysiske og logiske systemene til Innehaveren, dennes leverandører eller tredjeparter, introdusere eller spre datavirus eller andre fysiske eller logiske systemer som sannsynligvis vil forårsake den nevnte skaden.
Forsøk å få tilgang til og, der det er hensiktsmessig, bruke e-postkontoene til andre brukere og endre eller manipulere meldingene deres.
Bruk nettstedet eller informasjonen deri til kommersielle, politiske, reklameformål og til kommersiell bruk, spesielt ved sending av uønskede e-poster.
Innehaveren forbeholder seg retten til å trekke tilbake alle kommentarer og bidrag som krenker respekten for personens verdighet, som er diskriminerende, fremmedfiendtlige, rasistiske, pornografiske, som forsøker mot ungdom eller barndom, offentlig orden eller sikkerhet eller som etter deres mening, vil ikke være egnet for publisering. Under alle omstendigheter vil innehaveren ikke være ansvarlig for meningene som uttrykkes av brukere gjennom fora, chatter eller andre deltakelsesverktøy.

DATA BESKYTTELSE
Alt relatert til behandlingen av dine personopplysninger er inkludert i personvernreglene.

INNHOLD. INTELLEKTUELL OG INDUSTRIELL EIENDOM
Eieren er eieren av alle immaterielle og industrielle rettigheter til nettstedet, samt elementene som finnes der (for eksempel: bilder, fotografier, lyd, lyd, video, programvare eller tekster; varemerker eller logoer, fargekombinasjoner , struktur og design, valg av materialer som brukes, dataprogrammer som er nødvendige for driften, tilgangen og bruken, etc.), eid av eieren eller dens lisensgivere.
Alle rettigheter forbeholdt. I kraft av bestemmelsene i artikkel 8 og 32.1, annet ledd i åndsverkloven, skal reproduksjon, distribusjon og offentlig kommunikasjon, inkludert metoden for å gjøre dem tilgjengelige, av hele eller deler av innholdet på denne nettsiden, for kommersiell bruk formål, i et hvilket som helst medium og på noen tekniske måte, uten tillatelse fra eieren.

UTELUKKELSE AV GARANTIER OG ANSVARo

Us